Moraal en minister

De nieuwe minister van Volksgezondheid, Klink (CDA), treedt op als een van de meest gezichtsbepalende bewindspersonen van het kabinet-Balkenende IV. In de korte tijd sinds het aantreden van deze ploeg heeft de voormalige partij-ideoloog al een aantal malen de krantenkoppen gehaald. Direct bij zijn aantreden kondigde hij een drastische vervroeging aan van het rookvrij maken van de horeca, namelijk nog deze kabinetsperiode. Vervolgens maakte hij nieuws door zijn blokkade van een in zijn ogen onzedige postercampagne van zijn departement om orgaandonoren te werven. En nu richt Klink zijn pijlen op het zogeheten happy hour in de horeca.

De minister wil met de horecaondernemers gaan praten over deze „prijsacties”, met name omdat hij minderjarigen uit de cafés wil weren. Nu bestaat een brede consensus over de verderfelijkheid van overmatig drankgebruik door jongeren. Maar door de koppeling die hij aanbrengt met het happy hour, treft de demarche van Klink ook de overige klandizie van volwassen, zelfstandige burgers. Als de minister van Volksgezondheid alcoholmisbruik onder minderjarigen wil bestrijden, wat terecht is, moet hij het schenken aan deze groep verbieden. Mocht er voldoende bewijs zijn dat horecaondernemers zich niet houden aan de eerder afgesproken zelfregulering op dit punt, dan ligt daar het aangrijpingspunt.

Minister Klink wekt met zijn eerste schreden op het pad van de regeringsverantwoordelijkheid de indruk vooral een kleinburgerlijke moraal te willen propageren. Zijn optreden tegen de wervingsactie voor orgaandonoren, omdat het gebruikte fotomateriaal zou „erotiseren” is daarvan een sprekend voorbeeld. Die maatregel geeft hooguit inzicht in het driftleven van de bewindspersoon, maar is vooral archaïsch. Dat het doel van de campagne – het redden van levens van mensen die dringend wachten op organen – ondergeschikt wordt gemaakt aan de smaak van de bewindspersoon is kwalijk.

Daarbij komt dat Klink weinig oog heeft voor de belangen van ondernemers, in dit geval in de horeca. Het op korte termijn instellen van een algeheel rookverbod in de horeca beperkt de keuzevrijheid en onderlinge concurrentiemogelijkheden van deze ondernemers. En ook burgers moeten zelf kunnen kiezen of zij al dan niet rookvrij willen consumeren. Het is de vraag of de minister heeft meegewogen welke consequenties zijn rookverbod heeft voor omwonenden van horecagelegenheden: de overlast van grote groepen rokers die tot diep in de nacht hun heil op straat zoeken. De soundbyte van Klink over dit onderwerp is of weinig doordacht of doelbewust beperkend.

Ondertussen valt zo langzamerhand op dat de bewindsman relatief nog maar weinig in het nieuws is geweest met onderwerpen die betrekking hebben op de hoofdzaken van het beleid op zijn terrein. Voor zover bekend is er geen minister voor Kleinburgerlijke Zaken ingezworen door de koningin. Klink is aangesteld als minister van Volksgezondheid. Laat hij in die hoedanigheid optreden.