Milieudefensie wil vleesheffing van 85 ct per kilo

Hans van der Lugt

Een toeslag in de winkel van 85 cent per kilo vlees, en extra geld voor boeren die milieuvriendelijk produceren. Dat voorstel heeft de Stichting Milieudefensie deze week voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Milieudefensie heeft eind vorig jaar beëindiging van de bio-industrie op de agenda van de Tweede Kamer gezet via een burgerinitiatief waar ruim 100.000 Nederlanders hun handtekening onder hebben geplaatst.

De stichting heeft dit voorstel nu uitgewerkt in de notitie ‘Boeren met Toekomst’. „Wij zijn een milieuorganisatie, maar we kunnen nu juist zeggen: Wie tegen ons plan is, is anti-boer”, zegt Wouter van Eck in Den Haag. Want „voor de boerensector pakt ons plan juist beter uit” dan wanneer de gangbare intensieve veehouderij wordt voortgezet.

De schaalvergroting en daarmee samengaande bedrijfsbeëindigingen in de veehouderij komen ten einde in de plannen van Milieudefensie. Het aantal boeren blijft voortaan stabiel. De boeren zouden een kwaliteitstoeslag krijgen voor milieuvriendelijke productie. Dit geld zou moeten worden opgebracht door de consument die een toeslag op vlees gaat betalen omdat allerlei milieukosten (zoals het mestprobleem) nu niet zijn doorberekend in de prijs voor vlees. De toeslag van 85 cent geldt ook voor geïmporteerd vlees, terwijl exportvlees buiten schot blijft.

Tijdens de presentatie van Milieudefensie ontstond er verwarring omdat Kamerlid Ger Koopmans (CDA) stelde dat een dergelijke heffing in EU-verband niet mogelijk is. Het ministerie van Landbouw verwees bij navraag naar eerdere debatten tussen de Kamer en toenmalig minister Veerman. Die zei drie jaar geleden dat een consumentenheffing op vlees „op ontzettend veel bezwaren stuit”.

Het resultaat van de maatregelen zou een krimp van de Nederlandse veestapel met 50 procent in tien jaar tijd zijn. Alleen in de verwerkende industrie zouden banen verdwijnen, maar dat zou door natuurlijk verloop kunnen worden opgevangen.

    • Hans van der Lugt