Meer culturele samenwerking in Randstad

Grote culturele instellingen in Amsterdam en Rotterdam, zoals het Concertgebouw, het Holland Festival, De Doelen en museum Boijmans Van Beuningen gaan samenwerken in een ‘cultuur-as’

Een intensieve samenwerking op het gebied van programmering en marketing moet volgens een Amsterdams-Rotterdams manifest de kunst en cultuur in de Randstad een nieuw en internationaal elan geven. Daarmee komt ook een eind aan de jarenlange rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam. De hoop bestaat dat Den Haag en Utrecht aansluiten.

Het initiatief, dat wordt toegejuicht door de cultuurwethouders van Amsterdam en Rotterdam, wordt genomen in een manifest van de werkgroep ARdam van twaalf directeuren van kunstinstellingen en adviseurs. De letters A en R staan voor Amsterdam en Rotterdam. Ook instellingen als het Amsterdamse wetenschapsmuseum Nemo en de Rotterdamse Schouwburg doen mee.

Volgens het manifest moeten Amsterdam en Rotterdam een voortrekkersrol nemen in de versterking van de culturele infrastructuur van de Randstad en in de internationale presentatie van kunst en cultuur in Nederland. In de komende maanden moeten de details daarvan worden uitgewerkt.

De cultuurwethouders van Amsterdam en Rotterdam tonen zich in reacties op het manifest enthousiast en beloven zich in te zetten voor de realisering daarvan.

Directeur Jacques van Veen van het Holland Festival, een van de initiatiefnemers, benadrukt dat het in eerste instantie gaat om samenwerking op basis van het bestaande. Wel moet er voldoende geld zijn voor de programmering van oude en nieuwe cultuurgebouwen, waarbij ook het rijk een taak heeft.

Economische motieven, zoals bevordering van toerisme, spelen bij de komende samenwerking een grote rol. Door de openstelling van de Hogesnelheidslijn wordt de actieradius van het potentiële publiek vergroot. Bovendien staat de internationale positie van Amsterdam als aantrekkelijke vestigingsstad onder druk. Steden als Barcelona, Madrid en Berlijn hebben vaak veel grotere budgetten.