Kamer tegen plan spitsheffing van NS

Den Haag, 22 maart. De fracties van PvdA, SP en VVD in de Tweede Kamer hebben verbaasd gereageerd op het plan van de NS om een zogenoemde spitsheffing in te voeren. Kamerlid De Krom (VVD) noemde de plannen bovendien voorbarig. NS-directeur Meerstadt maakte gisteren bekend dat de NS de treinkaartjes in de spits duurder wil maken als het kabinet in 2011 een kilometerheffing gaat invoeren op de weg. Meerstadt denkt dat beprijzing van het wegennet een ”volksverhuizing” teweeg zal brengen van de snelweg naar het spoor en vreest daarom overvolle treinen. VVD`er De Krom is bang dat alle heffingen niet meer uit te leggen zijn aan de reiziger. ”Kilometerheffing op de weg, spitsheffing op het spoor, alles gaat nu door elkaar lopen. Bovendien is het nog maar de vraag of de kilometerheffing in 2011 wordt ingevoerd”, zegt De Krom.