Kabinet wil ‘open source software’

Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken, PvdA) is een „warm voorstander” van het gebruik van zogenoemde open source software. Hij komt vóór prinsjesdag met een plan om het gebruik van open source software bij de overheid te bevorderen.

Dit zei Heemskerk gisteren in een overleg met de Kamercommissie voor Economische Zaken.

Open source software is, anders dan software van ondernemingen zoals Microsoft, niet geoctrooieerd en vrij toegankelijk voor gebruikers. De broncode is openbaar, zodat deelnemersnetwerken de software verder kunnen ontwikkelen.

Volgens aanhangers is open source software zowel democratischer als kwalitatief beter. Voorts is het de belangrijkste tegenhanger van de macht van software- gigant Microsoft.

In antwoord op vragen van de Kamerleden Vendrik (GroenLInks), Gerkens (SP) en Van Dam (PvdA) zei staatssecretaris Heemskerk dat hij wil „overschakelen naar een hogere versnelling” bij de invoering van open source software door de overheid.

De overheid is als organisatie een van de grote afnemers van software. Heemskerk wil dat overheidsdiensten in beginsel de voorkeur geven aan open source software.

Vendrik, die in 2002 een Kamerbreed gesteunde motie indiende voor bevordering van open source software, zei dat de overheid sindsdien bedroevend weinig voortgang heeft gemaakt. Volgens hem heeft de overheid sindsdien 5,2 miljard euro aan licenties betaald voor software. Dit bedrag had bespaard kunnen worden bij het gebruik van open source software, aldus Vendrik.

De Kamerleden Hessels (CDA) en Aptroot (VVD) verzetten zich tegen de linkse voorkeur voor open source software. De omschakeling is moeizaam en kostbaar, volgens Hessels. Aptroot betoogde gisteren dat open source software niet per definitie goedkoper of beter is dan de bestaande software die door octrooien wordt beschermd.