INHOUD

3

Waar komt de plotseling opgestoken dierenliefde vandaan?

Volgens Sjoerd de Jong lijkt het er soms op dat we meer houden van dieren dan van moslims.

4-5

Hebben de directe behoeftenbevrediging die commerciële tv uitstraalt en de democratisering van de smaak via internet geleid tot meer beestachtig gedrag? Sebastien Valkenberg maakt zich zorgen over de ontremming, maar ziet ook mogelijkheden voor een nieuw burgerschap.

6-7

Moet je als mens leren jezelf te beheersen, of moet je, om werkelijk vrij te zijn, juist taboes durven doorbreken? Een overzicht van wat een aantal filosofen hierover heeft gezegd, en Arnold Heumakers over de vrijheid van iemand die zich alleen door zijn driften laat leiden.

8-9

Is in het huidige individualisme nog wel plaats voor een oriëntatie die verder gaat dan het eigen belang? En leidt het strak doorvoeren van rationaliteit niet tot onmenselijke situaties? Marc Leijendekker spreekt met Harry Kunneman en Ad Verbrugge over de onredelijkheid van de rede.

12-13

Wat is nu precies de relatie tussen mens en dier? Klaas Rozemond hekelt de tweeslachtigheid waarin hondenkerkhoven en bio-industrie naast elkaar kunnen bestaan. En Frans de Waal constateert dat het voor velen moeilijk is volledig te aanvaarden dat de mens een dier is.

10-11

Als wij zulke redelijke mensen zijn, hoe kan dan Guantanamo Bay bestaan, of een asielboot in de Rotterdamse haven? Leon Heuts waarschuwt dat de rationaliteit van het recht of van je humanitaire zelfbeeld tot onmenselijke gedragingen kan leiden.

14-15

Wat is er te doen in de maand van de filosofie? Een uitgebreid overzicht van de Nacht en de Dag van de filosofie en de tientallen andere activiteiten.

Temmen

Verspreid over deze bijlage, op pagina 2, 4, 6, 7, 10 en 12, staan interviews die zijn gewijd aan irrationele elementen bij het redelijke dier mens. Anton de Wit sprak met zes mensen die ieder op hun manier betrokken zijn bij het ‘temmen’ van de mens.