In het lijden zijn de dieren onze gelijken

Peter Singer