Homo homini lupus (de mens is voor zijn medemens een wolf)

Hobbes