Grootste steden vormen `cultuur-as`

AMSTERDAM, 22 MAART. Grote culturele instellingen in Amsterdam en Rotterdam gaan samenwerken om kunst en cultuur in de Randstad nieuw internationaal elan te geven, aldus een manifest. Pagina 9