Evolutie zonder seks kan bij raderdiertjes

Rotterdam. Seks is niet nodig voor de vorming van soorten. Dat concluderen Britse en Italiaanse biologen deze week in PLOS Biology, na onderzoek aan de familiestructuur van de bdelloïde rotiferen, microscopisch kleine raderdiertjes die leven in meren, poeltjes en op mossen. Deze diergroep is een fenomeen, want zij doet misschien al 100 miljoen jaar niet meer aan seks. De populaties bestaan geheel uit vrouwtjes, die zich klonaal voortplanten. Toch bestaan er bijna 400 soorten. Meercellige soorten die niet aan seks doen, zouden gedoemd zijn tot uitsterven door nadelige mutaties en het onvermogen gunstige mutaties te combineren. De DNA-stamboom van de bdelloïde raderdiertjes uit het onderzoek bleek echter keurig samen te vallen met de morfologie van hun radertjes, het orgaan waarmee zij zich voeden. Conclusie: seksloze organismen kunnen zich ook goed aanpassen aan hun omgeving, even goed als soorten die wel aan seks doen.