Duitse rechter: slaan mag van koran

In Duitsland is grote ophef ontstaan over het besluit van een rechter om zich tijdens een proces te beroepen op de koran. De vrouwelijke rechter, die prompt van de zaak is gehaald, rechtvaardigde de mishandeling van een vrouw door haar islamitische echtgenoot.

De omstreden zaak speelde voor de rechtbank in Frankfurt. Een 26-jarige Duitse vrouw van Marokkaanse komaf had daar toestemming gevraagd om te scheiden van haar uit Marokko afkomstige echtgenoot, door wie zij stelselmatig geslagen zou worden en met de dood bedreigd. Haar verzoek werd afgewezen want, zo verklaarde de rechter, in de Marokkaans-islamitische cultuur „is het niet ongewoon dat de man jegens de vrouw een recht op tuchtiging uitoefent”. Daar had de in Duitsland geboren vrouw „rekening mee moeten houden, toen zij trouwde met de in Marokko opgegroeide man”.

Politici en media van links tot rechts veroordeelden het optreden van de rechter scherp. „Het is een treurig voorbeeld van de manier waarop de rechtsopvatting uit een andere rechts- en cultuursfeer tot fundament van onze rechtsopvatting gemaakt wordt”, aldus Wolfgang Bosbach, vicefractievoorzitter van de christen-democratische CDU. Volgens een woordvoerder van de sociaal-democratische SPD is de rechter terecht van de zaak gehaald, maar hij zei dat de kous daarmee niet af is. „Dit is een zaak voor justitie”, aldus Bondsdaglid Dieter Wiefelspütz, zelf voormalig rechter.

Boulevardblad Bild drukte vanochtend een beeltenis af van vrouwe Justitia met een gezichtssluier. De linkse Tageszeitung toonde op de voorpagina een koranvers, onder de kop: „In naam van het volk: mishandelen toegestaan.”

Ook de Centrale raad van moslims in Duitsland vindt dat „de rechter volgens het Duitse recht had moeten oordelen in plaats van de koran uit te leggen”. De Centrale raad van ex-moslims – een jonge organisatie van voormalige moslims – greep de kwestie aan om aandacht te vragen voor huiselijk geweld tegen moslimvrouwen. „De Duitse politiek en justitie moeten nu opstaan en jonge vrouwen laten zien dat zij niet alleen staan”, aldus een verklaring.

Vorig jaar ontstond ophef toen enkele Duits-Turkse verdachten van medeplichtigheid aan een eerwraakmoord vrijuit gingen.