De mens is een met rede en met spraak begiftigd dier

Aristoteles