De mens is een malloot. Hij zou nog geen vlo in elkaar kunnen zetten, maar hij verzint wel goden bij de vleet

Montaigne