De mens bestudeert met nauwgezette zorg de karakteristiek en het stamboek van zijn paarden, runderen en honden, voor hij ze met elkaar laat paren; maar wanneer het zijn eigen huwelijk betreft, neemt hij zelden of nooit een dergelijke moeite

Darwin