Dat een vogel kan leven, dat begrijp ik wel, die weet immers niet dat hij bestaat voor God; maar te weten dat men voor God bestaat – en dan te kunnen leven!

Sören Kierkegaard