Cramer wil fiscaal voordeel voor groene leaserijder

Minister Cramer (Milieu, PvdA) wil het rijden in een ‘schone’ auto van de zaak goedkoper maken. Er komt een lagere fiscale bijtelling bij de inkomstenbelasting van de berijder.

Ook wil ze fiscale voordelen voor mensen die een goed geïsoleerd huis verkopen.

Cramer zei dit vanmorgen voor het Radio 1 Journaal. Het gaat nog „om prille ideeën”, die onderdeel zijn van een groter pakket milieuvriendelijke voorstellen. Volgens een woordvoerster van Cramer heeft de minister deze „vergroeningsplannen” al besproken met haar collega’s van Verkeer, Financiën en Belastingen. De bewindslieden zijn het volgens de woordvoerster eens over deze „denklijn”. Beide plannen staan overigens niet in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet.

Het CDA deed eerder voorstellen voor de beloning van schone leaseauto’s. De vorige minister van Financiën, Zalm (VVD), zag daar niets in. Het lag volgens hem meer voor de hand om bij de BPM (de bijzondere heffing op personenvoertuigen en motoren) onderscheid te maken tussen schone en vervuilende auto’s en dus niet in de bijtelling.

Staatssecretaris De Jager (Belastingen, CDA) presenteerde eerder deze week in Brussel het idee om de aanschaf van schonere auto’s met een belastingkorting financieel aantrekkelijker te maken. De Jager wil de BPM differentiëren, waardoor het belastingvoordeel voor schone auto’s kan oplopen van 1.500 euro nu tot 3.000 euro. Een lagere aanschafprijs leidt ook tot een lagere bijtelling voor de leaseautoberijders.

Er zijn in Nederland ongeveer een half miljoen leaseauto’s. De standaardbijtelling bij de inkomstenbelasting voor de berijder bedraagt 22 procent van de cataloguswaarde van de auto. De door Cramer geopperde maatregel zou betekenen dat berijders van een leaseauto die minder kooldioxide uitstoot, op een lagere fiscale bijtelling zouden kunnen rekenen.

Cramer zei in het radioprogramma voorts dat ze overweegt huiseigenaren die hun huis extra geïsoleerd hebben, een fiscaal voordeel te geven. Dit zou kunnen via een korting op de overdrachtsbelasting bij de verkoop van het huis, die dan ten gunste van de verkoper zou moeten komen. De overdrachtsbelasting van 6 procent is nu voor alle verkochte huizen gelijk.

Een woordvoerder van staatssecretaris De Jager zei desgevraagd de discussie met belangstelling tegemoet te zien.