Brede steun in de Kamer voor EU-beleid kabinet

De inzet van de Nederlandse regering bij de onderhandelingen over een nieuw Europees verdrag blijkt bij het overgrote deel van de Tweede Kamer op steun te kunnen rekenen.

Tijdens een debat gisteren met premier Balkenende en staatssecretaris Timmermans (Europese zaken) werd de eerder deze week verschenen brief van het kabinet over deze materie – behalve bij de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie – in verschillende gradaties met enthousiasme begroet door VVD, SGP en SP.

Kritiek kwam van D66 – dat zich alsnog bekent tot de principes uit de in 2005 in Nederland bij referendum verworpen Europese Grondwet – en de Partij voor de Vrijheid (PVV). PVV-Kamerlid Van Roon zei een Europa te willen met „minder landen, minder taken en minder kosten voor de Nederlandse belastingbetaler”.

Balkenende en Timmermans stelden zich teweer tegen aandrang van meerdere partijen, om een lijstje te geven met onderwerpen waar de Europese Unie zich in de toekomst niet meer mee zou moeten bemoeien. Ook wilden zij geen antwoord geven op pertinente vragen of de regering een nieuw Europees verdrag in een referendum aan de Nederlandse bevolking zal voorleggen.

De verzekering van D66-woordvoerder Pechtold dat zijn partij zich nog vereenzelvigt met de verworpen Europese Grondwet leverde hem de hoon van andere partijen, en ook van Balkenende en de staatssecretaris op. „Ik kan mij herinneren hoe de vorige Europa-woordvoerder van uw partij, mevrouw Van der Laan, het schandelijk vond dat de Duitse bondskanselier in 2005 wilde vasthouden aan die Grondwet”, merkte Timmermans op. „Zo heeft iedereen zijn jeugdzonden”. Timmermans, als lid van de Europese Conventie ooit co-auteur van die Grondwet, bezwoer de Kamer nu „de uitkomsten van het referendum te hebben eigengemaakt”. Timmermans: „Er is een andere insteek, ook van mij persoonlijk.”

De PvdA, met D66 en GroenLinks initiatiefnemer tot het referendum, bleek anno 2007 niet meer te willen uitspreken dat er over een nieuw verdrag een referendum moet komen. „Ik zal me er gek zijn daarover nu iets te zeggen”, aldus PvdA-woordvoerder Blom.