Alleen wetenschappelijk onderzoek overtuigt

In `Geen geweld bij vlucht van tbs`ers` (NRC Handelsblad, 20 maart), stelt psychiater Van Veldhuizen dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan zou moeten worden naar het effect van tbs: vergelijkbare groepen, de ene krijgt tbs, de andere alleen gevangenisstraf.

Vervolgens zegt hij: ”Wij weten de uitkomsten feitelijk al, maar misschien kan nieuw en zelf geïnitieerd onderzoek de Kamer wél overtuigen.”

Ik weet van een onderzoek tussen 1937 en 1945, langdurig dus, dat het resultaat mat van preventie van delinquentie door `begeleiding, raad en psychotherapie` zoals Andrew Malleson, psychiater, het beschrijft in De ziekte industrie uitgave Het Spectrum 1974. De uitkomst van dat experiment onder 325 wel en 325 niet begeleide jongens was: de jongens van de behandelingsgroep pleegden 264 vergrijpen, in de controlegroep waren dat er 218.

Misschien kan collega Van Veldhuizen mij twee vergelijkende, prospectieve, dubbelblinde, gerandomiseerde studies tonen waarin het effect van tbs wetenschappelijk bewezen wordt. Zulke wetenschappelijke onderzoekingen zijn nodig om de geldende uitspraak te kunnen doen: effect tbs wetenschappelijk bewezen. Dat is heel wat anders dan `wij weten de uitkomsten feitelijk al`.

Alleen door wetenschappelijk onderzoek laten wij ons overtuigen.

    • Ger Ritsema Noordgouwe