Rusland haalt technici weg bij centrale in Iran

Rusland haalt zijn deskundigen naar huis die betrokken waren bij de bouw van de kerncentrale in de Zuid-Iraanse havenstad Bushehr. Volgens Moskou trekt Rusland zijn handen af van de kerncentrale, die bijna af is, omdat Iran de bouwrekening niet voldoet. Maar westerse diplomaten zeggen dat Rusland de strategische beslissing heeft genomen om Iran geen nucleaire hulp meer te bieden zolang Teheran niet buigt voor de wens van de VN-Veiligheidsraad om zijn programma van uraniumverrijking op te schorten. Gevreesd wordt dat Iran kernwapens wil maken – op een andere plek dan Bushehr.

Een Europese diplomaat bij het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) en een Amerikaanse functionaris zeiden gisteren dat een groot aantal Russische werknemers de afgelopen dagen is vertrokken uit Bushehr. Al eerder besloot Moskou geen verrijkt uranium als brandstof voor de kerncentrale in Beshehr te leveren wegens de betalingsachterstand.

Moskou onderstreept dat de ruzie „slechts een financieel-technisch karakter” heeft. Teheran gelooft dat niet. Op de staatstelevisie werd Rusland gisteren afgeschilderd als een „onbetrouwbare partner” die „dubbele standaarden” hanteert. „Het is duidelijk dat Rusland de bouw van deze centrale heeft stilgelegd onder druk en om politieke redenen.”

Iran heeft altijd gezegd dat het niet op het buitenland kan vertrouwen en dat het daarom zelf kernenergie wil ontwikkelen voor civiel gebruik. (AP)