Radio Voorkeur

Kunststof. De journalist en student filosofie Rob Wijnberg (24) schreef Boeiuh! - Het stille protest van de jeugd, een pamflet over jongeren, nieuws en maatschappelijke betrokkenheid. Hij komt vertellen over zijn boek. Radio1, 19.04-20.04u.

Desmet live. René Teygeler is verbonden aan Blue Shield Nederland, een organisatie voor de bescherming van cultureel erfgoed. Hij licht de lezing toe die de Amerikaanse voormalig militair Corine Wegener houdt over de plundering van het museum in Bagdad en de hulp aan het museum die daarna op gang is gekomen. Verder o.m. een scan die meet in hoeverre het bedrijfsleven zich houdt aan de millenniumdoelstellingen van de VN. Radio 5, 18.02-19.50u.

De avonden. Joep Leerssen, hoogleraar Europese Letterkunde, laat zijn licht schijnen over het verband tussen literatuur, historisch besef en nationalisme. Tekenaar Joost Veerkamp haalt herinneringen op aan de in 2005 overleden graficus André Olgers; een kunstzinnige bijdrage van Hans den Hartog Jager en verslag vanuit Weblogland door Arnoud de Jong. Concertzender, 20.02-22.00u.