Links pact opgeheven

De liefde tussen de drie linkse partijen is voorbij. Het linkse overlegorgaan Een Ander Nederland, ooit opgericht om de samenwerking tussen PvdA, SP en GroenLinks te bevorderen, is gisteravond opgeheven.

Vertegenwoordigers van de drie partijen kwam tot de conclusie dat het andere Nederland waar zij naar streefden, voorlopig achter de horizon is verdwenen. „Het heeft geen zin meer, we zetten er een punt achter”, zegt senator Jos van der Lans (GroenLinks). Zijn collega Tiny Kox (SP) zegt dat samenwerken lastig is geworden, nu de PvdA heeft besloten te regeren met het CDA en de ChristenUnie. „Het zou krampachtig overkomen om buiten het kabinet samen te blijven werken met ons.”

In 2005, toen de drie linkse partijen nog in de oppositie zaten, schreven politici van die partijen een gezamenlijk pamflet. Namens de PvdA werkten onder meer de Kamerleden Diederik Samsom en Adri Duivesteijn mee. Een Ander Nederland organiseerde debatten en informele ontmoetingen.