Leiding politiekorps Gelderland vrijgepleit

Rotterdam. De korpsleiding van het regiokorps Gelderland-Midden heeft zich niet structureel schuldig gemaakt aan vriendjespolitiek, machtsmisbruik of strafbare feiten. Geruchten daarover werden in stand gehouden door een klein groepje personeelsleden en leden van de ondernemingsraad, maar blijken na feitenonderzoek niet te kloppen. Wel hebben korpsleiding en korpsbeheerder Pauline Krikke (VVD) onvoldoende gedaan om die geruchten te ontzenuwen. Dat blijkt uit het rapport Feitenonderzoek politiekorps Gelderland-Midden dat door commissaris van de koningin C. Cornielje (VVD) van Gelderland is opgesteld en gisteren is overhandigd aan minister G. ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA). Cornielje deed onder meer onderzoek naar geruchten over het onrechtmatig verkopen van politiegebouwen aan een vastgoedgroep uit Rozendaal, naar de vraag of er onoorbaar werd omgesprongen met vergoedingen en declaraties en of er fouten zijn gemaakt bij het gedwongen vertrek van een Turkse tolk. In al die dossiers heeft Cornielje geen onrechtmatigheden aangetroffen.