kritischer over clusterbommen

Na een uitzending van Zembla gaan pensioenfondsen ABP en PGGM hun criteria voor beleggingen in de wapenindustrie aanscherpen.

Lees de reactie van pensioenfonds PGGM op de Zembla-uitzending van 18 maart na op www.pggm.nl