Kabinet steunt oproep vertrek VS uit Irak niet

De Nederlandse regering steunt geen Europese oproepen voor een spoedige terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Irak. Zo’n oproep is een „zwaktebod”, zei premier Balkenende gisteren.

Hij deed in zijn uitspraken in de Tweede Kamer tijdens het mondelinge vragenuur in antwoord op Halsema (GroenLinks). De Franse premier Villepin heeft opgeroepen tot de terugtrekking binnen een jaar. Gevraagd naar een reactie op dit voorstel, zei de premier het „niet opportuun te vinden nu uitspraken te doen over terugtrekking van coalitietroepen in Irak”. Formeel gezien maakt Nederland nog deel uit van deze coalitiemacht door de aanwezigheid van enkele militaire instructeurs in Bagdad. De premier zei dat terugtrekking van deze troepen alleen kan volgen na een beslissing van de Verenigde Naties en de Iraakse regering – aangezien volgens Nederland deze organen aan de basis hebben gestaan van de inval in 2003.

Na kritiek van Halsema dat de premier hiermee de redenering van de Amerikaanse president Bush volgt, die in de VS zelfs geen steun meer heeft in het Congres, zei Balkenende dat „het geen kwestie is van voor of tegen de Amerikanen zijn”. De premier bleek grote waarde te hechten aan een in het dagblad Trouw verschenen opiniestuk van een lid van de christelijke vredesbeweging Pax Christi, die had betoogd dat een Amerikaanse terugtrekking de veiligheidssituatie in Irak zou doen verslechteren, in plaats van verbeteren. „Een automatische terugtrekking van de Amerikanen over een jaar”, betoogde de premier, „zou ongewenste consequenties hebben”.

De premier werd bij zijn uitlatingen gesteund door oppositiepartijen VVD en SGP, en scherp aangevallen door D66, GroenLinks en SP. Regeringspartij PvdA, in het verleden zeer kritisch ten aanzien van het Irak-beleid, onthield zich van kritiek.