Alle gokkers winnen in ABN-casino

Beleggers en speculanten hebben de afgelopen weken miljarden verdiend dankzij de plotselinge hausse in aandelen ABN Amro. Wie zijn de andere winnaars, en wie staat straks met lege handen?

In de meeste casino’s wint de bank, maar in het ABN Amro-casino wint iedereen. Of bijna iedereen.

Beleggers en speculanten lopen binnen nu een fusie van ABN Amro en de Britse Barclays Bank binnen handbereik is. De waarde van hun aandelen ABN Amro is in vier weken tijd met bijna 11 miljard euro gestegen.

Winnaar nummer één: ING, de bank en verzekeraar even verderop aan de Amsterdamse Zuidas, waar ook ABN Amro’s hoofdkantoor staat. ING bezit iets meer dan 100 miljoen gewone aandelen, zo kan worden opgemaakt uit een overzicht bij de Amerikaanse beurscommissie, de SEC. Kassa. Meer dan 600 miljoen euro winst.

Ook andere langetermijnbeleggers kunnen eindelijk in hun handen wrijven. Het Global Value Fund van vermogensbeheerder Tweedy Browne in New York, een trouwe belegger, heeft zijn aandelenbezit de afgelopen jaren zelfs nog wat uitgebreid. Nu: meer dan 50 miljoen euro koerswinst.

Rolf Stout, een van Nederlands beste beleggers, deed zijn reputatie eer aan. Hij breidde in januari de belegging van FortisObam in ABN Amro nog wat uit.

De bestuurders van ABN Amro zelf verdienen ook. Als kleine beleggers en als bezitters van kooprechten tegen een vaste prijs (opties), die de bank tot 2005 als deel van haar beloningspakket inzette. Bestuursvoorzitter Rijkman Groenink bezit bijvoorbeeld 85.612 aandelen en breidde zijn pakket vorige week nog uit met 8.600 aandelen.

Ja, alle ABN Amro-werknemers met aandelenopties winnen. De meest recente gedetailleerde cijfers zijn nog van eind 2005 – het jaarverslag 2006 moet nog verschijnen. De stand van zaken was toen: ruim 62 miljoen opties, die in aandelen omgezet konden worden tegen een koers van gemiddeld 19 euro. Het verschil met de huidige beurskoers van 31 euro is winst: alles bij elkaar meer dan 700 miljoen euro.

Maar er zijn meer winnaars. De gemeente Amsterdam houdt het hoofdkantoor van een dubbel zo grote multinational binnen haar grenzen. En het even kostbare als prestigieuze Zuidas-project voor de bouw van kantoortoren en woonflats wordt niet doorkruist door de fusie. Verplaatsing van het hoofdkantoor naar de Londense City zou een onverwachte tegenvaller zijn geweest. ABN Amro is niet alleen een financier maar ook een gebruiker van het project.

Verliezers zijn er natuurlijk wel. ABN Amro en Barclays willen verdergaan als een Britse vennootschap (‘plc’). Dat is minder werk voor juristen die bedreven zijn in het Nederlandse vennootschapsrecht. Neemt de fusiebank één accountant, dan verliest Ernst & Young of PricewaterhouseCoopers.

Andere verliezers zitten in de hogere rangen van de bank. Een fusie zonder veel overlappende activiteiten, zoals deze, heeft voor het topkader één nadeel: te veel managers.

Dé grote winnaar is het hedgefonds dat met zijn open brief op 21 februari de wervelwind in gang zette. Het Children’s Investment Fund (TCI) begon toen zijn publieke campagne voor hoger aandeelhoudersrendement. Doe (delen van) de bank in de verkoop, en geef ons de opbrengst, was kort gezegd de strekking.

TCI zei in de brief 21 miljoen aandelen ABN Amro te hebben. Ervan uitgaande dat TCI die aandelen eind vorig jaar heeft gekocht (de beursomzetten waren toen een paar keer hoog), heeft het hedgefonds zo’n 480 miljoen euro betaald. Nu is datzelfde pakket 650 miljoen euro waard. Het verschil is winst: 170 miljoen.

Maar er is meer. Hedgefondsen financieren hun beleggingen graag met geleend geld. Hoeveel zij lenen, weten alleen de bank en de hedgefondsbeheerders. Als TCI tweederde van zijn belegging in ABN Amro met geleend geld betaalde, ziet het plaatje er als volgt uit. Inleg: 160 miljoen, opbrengst 170 miljoen. Rendement: meer dan 100 procent. Geen wonder dat als TCI een brief stuurt, andere beleggers gaan kopen.

    • Menno Tamminga