Verwarring over cijfers schooluitval

Rotterdam. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Onderwijs hebben in de afgelopen weken zeer uiteenlopende cijfers over het aantal voortijdig schoolverlaters gepubliceerd. Het CBS maakte gister bekend dat één op de twintig leerlingen op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in schooljaar 2004- 2005 de school heeft verlaten zonder diploma.