Vangstbeperking via Hof

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) stapt naar het Europese Hof van Justitie om een lager vangstquotum voor kabeljauw af te dwingen. Volgens het WNF schenden Europese ministers van Visserij EU-wetgeving voor herstel van kabeljauwbestanden door het nieuwe quotum dat ze hebben afgesproken.

De hoeveelheid kabeljauw die Europese vissers mogen vangen is in december 2006 met 14 procent ingekrompen. Biologen hadden gevraagd om stopzetting van de vangst. Volgens het WNF bepaalt Europese wetgeving dat de ministers het quotum met minimaal 15 procent moeten laten dalen als de hoeveelheid kabeljauw onder een bepaald niveau is beland. (ANP)

Bekijk ontwikkeling bestand kabeljauw: www.mnp.nl/mnc/i-nl-0073.html