Twijfel sloop Zwarte Madonna

De CDA- fractie in de Tweede Kamer betwijfelt ernstig de noodzaak van nieuwbouw voor twee ministeries in de Haagse binnenstad. De kritiek komt onverwacht en twee maanden voordat slopers op weg gaan naar wooncomplex Zwarte Madonna.

CDA-Kamerlid Van Haersma Buma heeft minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) vragen gesteld over de plannen. De afhoudende antwoorden dit weekeinde zou hij vandaag bespreken met zijn fractie.

Het gaat om de nieuwbouwplannen voor de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken in het Wijnhavenkwartier. Daarvoor moet het wooncomplex Zwarte Madonna van architect Carel Weeber worden gesloopt. Bewoners en andere groeperingen hebben zich hiertegen jarenlang verzet, maar de sloop zal op 1 juni beginnen. Op die plek moeten twee torens van 140 meter hoog – voor Justitie en Binnenlandse Zaken – verrijzen. Met daarbij een kleinere woontoren.

Van Haersma Buma wilde van Vogelaar weten of de aanbesteding „niet ontijdig komt, terwijl nog moet worden beslist over een verder terugbrengen van het aantal rijksambtenaren”. Ook wilde hij weten of het niet juister en goedkoper is om nog eens te kijken hoeveel kantoorruimte de komende jaren vrij komt in Den Haag.

Minister Vogelaar antwoordt dat beide ministeries nu nog „versnipperd gehuisvest zijn in merendeels verouderde panden, verspreid over de binnenstad”. De bedoeling is om de verschillende onderdelen weer samen te brengen. Vogelaar: „Gebundelde huisvesting in een ministeriekwadrant (samen met de ministeries van VROM, OCW en VWS) leidt tot een efficiënter ruimtegebruik per ambtenaar”.

Van Haersma Buma is niet overtuigd. Hij vraagt of niet ,,op z’n minst’’ lagere en daardoor goedkopere gebouwen mogelijk zijn, die aan minder ambtenaren onderdak kunnen bieden.

Volgens Vogelaar is Van Haersma Buma te laat, omdat voor het bouwplan van de ministeries „een onherroepelijke bouwvergunning is afgegeven”. Bovendien voldoen de plannen „zowel planologisch, esthetisch als bouwkundig aan alle vereisten”, zegt de minister.