Ontzeg de roker niet zomaar zijn genot

Bij alle discussie over rookvrije horeca lijkt het erop dat niemand zich het lot aantrekt van de roker die zijn geliefde geneugte ontzegd ziet. Dat roken de volksgezondheid ernstige schade kan toebrengen, moge duidelijk zijn. Dat ook meeroken tot grote gezondheidsproblemen kan leiden, is geen nieuws. Maar het is de vraag of de overheid zulke drastische maatregelen zou moeten treffen om de zielige, onwetende en naïeve horecabezoeker tegen zichzelf en anderen te beschermen.

Niemand besteedt aandacht aan de individuele keuzevrijheid van mensen. En aan het punt dat roken nu eenmaal verweven is met horecaomgevingen wordt eveneens voorbijgegaan. Er zijn talloze oplossingen denkbaar die uitgebreid rekening houden met niet-rokers en toch een keuzemogelijkheid overlaten. Hierbij valt te denken aan rookruimtes, moderne ventilatiesystemen of speciaal vergunde rokerscafés.

    • A.W. Kolff Utrecht