Meer overgewicht

Het aantal volwassen Nederlanders met overgewicht is vorig jaar weer toegenomen. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend publiceerde. Van de volwassen bevolking is 46 procent te dik; dat is meer dan in 2005 en evenveel als in 2004. Volgens het CBS is sprake van een stijgende trend.

Het aantal rokers in Nederland is in 2006 niet afgenomen. Bijna 30 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder rookt en dat is al drie jaar zo. De gemiddelde leeftijd van de roker steeg van 41 naar 43 jaar. Ruim 11 procent van de Nederlanders behoort tot de zware drinkers. Ook dat is een percentage dat de laatste jaren niet is gewijzigd. Het aantal zware drinkers is bij mannen bijna vier keer zo hoog als bij vrouwen. Ongeveer 20 procent gebruikt nooit alcohol.