Korpsleiding Gelderland vrijgepleit

De korpsleiding van het regiokorps Gelderland-Midden heeft zich niet structureel schuldig gemaakt aan vriendjespolitiek, machtsmisbruik of strafbare feiten. Geruchten daarover werden in stand gehouden door een klein groepje personeelsleden en leden van de ondernemingsraad, maar blijken na feitenonderzoek niet te kloppen. Wel hebben korpsleiding en korpsbeheerder Pauline Krikke (VVD) onvoldoende gedaan om die geruchten te ontzenuwen.

Dat blijkt uit het rapport ‘Feitenonderzoek politiekorps Gelderland-Midden’ dat door commissaris van de koningin C. Cornielje (VVD) van Gelderland is opgesteld en vanmiddag is overhandigd aan minister G. ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA). Cornielje deed onder meer onderzoek naar geruchten over het onrechtmatig verkopen van politiegebouwen aan een vastgoedgroep uit Rozendaal, naar de vraag of er onoorbaar werd omgesprongen met vergoedingen en declaraties en of er fouten zijn gemaakt bij het gedwongen vertrek van een Turkse tolk. In al die dossiers heeft Cornielje geen onrechtmatigheden aangetroffen.

Cornielje uit wel kritiek op de werkwijze van de commissie onder leiding van oud-officier van justitie, T. Tragter, die Krikke vorig jaar in het leven riep om verhalen over stelselmatige discriminatie en vreemdelingenhaat binnen het korps te onderzoeken. De commissie-Tragter rapporteerde beschuldigingen van intimidatie, willekeur en wantrouwen door een beperkt aantal ondervraagden. Door publicatie ervan zijn die een nieuw leven gaan leiden en hebben ze volgens Cornielje gezorgd voor nog meer onrust binnen het korps. Die onrust blijkt ook uit een enquête die Cornielje heeft laten uitvoeren onder het personeel. Er zou veel geroddeld worden binnen het korps en sprake zijn van vriendjespolitiek.

Het politiekorps, opgericht in 1994, heeft volgens Cornielje nauwelijks personeelsbeleid kunnen opzetten. De reorganisatie ging indertijd gepaard met inkrimping. Tussen 2003 en 2005 moest het korps opnieuw personeel inleveren. Vanaf dit jaar mag het korps weer ‘groeikorps’ zijn, met als gevolg een groot aantal vacatures.