‘Kamerleden VVD ondemocratisch’

VVD-leider Mark Rutte en Kamerlid Henk Kamp (VVD) moeten de politiek verlaten, zegt oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne (CDA). Door Kamerlid Geert Wilders (PVV) de ruimte te geven in zijn aanval op allochtone politici halen de beide Kamerleden „de stenen onder de democratische rechtsstaat vandaan”.

In een artikel in de Volkskrant heeft Van Ardenne weinig vriendelijke dingen te zeggen over de manier waarop de VVD politici „op de bagagedrager van Wilders springen”.

De discussie over de dubbele nationaliteit van Kamerlid Arib en de staatssecretarissen Aboutaleb en Albayrak (allemaal van de PvdA) zit Van Ardenne dwars. Volgens haar druist de positie die de VVD inneemt, in tegen het liberale gedachtengoed. „Rutte en Kamp zijn verworden tot bange mensen.”

Van Ardenne: „Kamp wil dat Arib maar één oriëntatie heeft. Een dubbele is te veel. Ik wil dat mensen nóg meer oriëntaties hebben. Twee is veel te weinig, we zijn toch wereldburgers? De grenzen zijn allang weggevallen, maar de VVD trekt ze op.”

„Wij gaan zelf over wat liberaal is”, reageert een woordvoerder van de VVD-fractie. Volgens hem „is het juist liberaal dat je voor één land kiest”. In een persbericht wijst de VVD verder nog op de steun van het CDA (de partij van Van Ardenne) aan het wetsvoorstel van het vorige kabinet om dubbele nationaliteit zoveel mogelijk in te perken. Kamp kondigt daarin tevens aan vragen te gaan stellen aan premier Balkenende over Van Ardennes uitlatingen.