Kabinet tegen ‘EU-superstaat’

Het nieuwe kabinet streeft naar een ‘beter’ Europa, dat niet het beeld oproept van ‘superstaat’. Dit staat in een brief aan de Kamer. Hierin maakt de regering de Nederlandse inzet bekend om te komen tot een nieuw EU-verdrag, nadat de Europese Grondwet in 2005 werd weggestemd.

pagina 9