Gordon Brown gaat ‘stalinistisch’ te werk

Gordon Brown, de gedoodverfde opvolger van de Britse premier Tony Blair, opereert dikwijls met een „stalinistische meedogenloosheid”. Deze weinig vleiende observatie is afkomstig van Lord Turnbull, die jarenlang als Browns hoogste ambtenaar werkte op het ministerie van Financiën.

Voor Brown, die weliswaar op respect bij veel Britten kan rekenen voor de wijze waarop hij zich de afgelopen tien jaar over de financiën van het land heeft ontfermd, komen Turnbulls uitlatingen op een zeer ongelegen moment. Hij is de laatste maanden druk bezig geweest zijn imago van kilheid en afstandelijkheid af te schudden. Zonder veel succes overigens. Uit peilingen blijkt dat Labour het onder Brown nog slechter zou doen dan onder Blair, wiens populariteit de laatste jaren al drastisch is afgenomen. Juist vandaag wees een peiling in The Guardian uit dat de Conservatieven een voorsprong van 15 procent op Labour hebben genomen.

Turnbull had in een vraaggesprek met de zakenkrant Financial Times nog meer kritiek op Brown in petto. Volgens hem houdt de minister van Financiën, die morgen zijn elfde begroting presenteert, er een „heel cynische kijk op de wereld en zijn collega’s” op na. Collega-ministers worden met „min of meer volledige minachting” behandeld.

Brown geeft bovendien „niet thuis wanneer er vuil werk moet worden gedaan”. Turnbull werkte tussen 1998 en 2002 als topambtenaar op Financiën en kreeg daarna de functie van Cabinet Secretary, de hoogste ambtelijke post in de Britse ambtelijke hiërarchie.