Een geografische tijdreis

De serie Plaatsen van herinnering (Bert Bakker, €39,95) onder redactie van Wim Blockmans en Herman Pleij is met het deel ‘van prehistorie tot beeldenstorm’ voltooid. 5.000 jaar Nederlandse historie. Volgens Kees Zandvliet is dit het spannendste deel binnen een indrukwekkende reeks. ‘In dit deel wordt de lezer langs plaatsen in het huidige België en Nederland gevoerd, terwijl de andere delen zich, op een aantal uitzonderingen na, beperken tot het grondgebied van het huidige Nederland. De lezer reist van de hunebedden in Rolde naar de drukpersen van Plantijn in Antwerpen, van de Beeldenstorm in Steenvoorde naar de veldslag bij Staveren, van de St. Servaas in Maastricht naar het Sint-Janshospitaal in Brugge. Stuk voor stuk zijn dit fascinerende verhalen in een verzorgd boek. Door de gekozen benadering krijgt de lezer niet alleen de geschiedenis van 3000 voor Christus tot het jaar 1566 van de Beeldenstorm voorgeschoteld, maar ook het vervolg, tot de dag van vandaag. Interessant is hoe daarmee ook de problematiek van de hedendaagse herinneringscultuur, monumentenzorg en archeologie aan de orde komt.’