Deelname aan oorlog zeker geen oude koe

In Opinie & Debat van 10 maart vraagt Marc Chavannes om een ”moment van ethische helderheid” bij onze politici, dat ervoor zou kunnen zorgen dat tot oorlog leidende besluitvorming alsnog aan het licht wordt gebracht. In de huidige actualiteit betreft dit de Irak-oorlog. De vrijgevigheid van Wouter Bos bij de formatie mag er niet toe leiden dat Balkenende III hier zo maar mee wegkomt.

In dat verband wil ik een vorige oorlog in herinnering brengen, namelijk de bombardementsacties op Belgrado en andere Servische steden in de periode maart-juni 1999. Nederland droeg daaraan bij met een aantal F-16`s. Het betrof een oorlog waaraan geen VN-mandaat was voorafgegaan, tegen een land waarmee Nederland niet in conflict was terwijl er ook geen sprake was van een aanval op onze bondgenoten. Kortom: een illegale militaire onderneming die werd bekokstoofd door de premier met twee van zijn ministers, zonder voorafgaand parlementair beraad.

Ik herinner me nog dat het Nederlandse volk op de ochtend van 25 maart 1999 stomverbaasd moest constateren zonder inspraak in een oorlog terecht te zijn gekomen. Als er toch een onderzoekscommissie aan de gang gaat, kan die expeditie tegen Servië in één moeite worden meegenomen. Ten slotte kwam Wim Kok er nog aanzienlijk makkelijker mee weg dan Balkenende inzake Irak. Haal ik daarmee een oude koe uit de sloot? Ik citeer wederom Chavannes: ”deelname aan een oorlog is per definitie geen oude koe”.

    • Sikko Argelo Eindhoven