Bonus apotheker drie ton per jaar

Apothekers ontvangen miljoenen euro’s aan kortingen en bonussen van farmaceutische bedrijven en groothandels. Dat blijkt uit rapportages van de Nederlandse Zorgautoriteit, die toezicht houdt op de gezondheidszorg.

In 2004 kregen apothekers en apotheekhoudende huisartsen kortingen van in totaal 582 miljoen euro, gemiddeld 313.000 euro per apotheker per jaar. De apothekers mogen die kortingen zelf houden, terwijl zij het volledige bedrag declareren bij de zorgverzekeraars. Uiteindelijk betalen alle Nederlanders daardoor een te hogere zorgpremie. Er zijn ruim 1.700 apothekers in Nederland.

De kortingen ontvangen apothekers bovenop hun receptenvergoedingen, van in totaal zo’n 100.000 euro per jaar. Gemiddeld ontvangt een apotheker elk jaar dus 313.000 aan kortingen, plus 100.000 euro .

Op basis van de rapportages moet de politiek nu beslissen of de inkomens van apothekers aangepast moeten worden. Al jaren probeert de overheid de kortingen en bonussen die apothekers ontvangen van farmaceutische bedrijven en groothandels aan banden te leggen.

In Nederland gaat jaarlijks 4 miljard euro om in de handel in medicijnen. Apothekers zeggen de kortingen en bonussen nodig te hebben om de praktijkkosten te kunnen dekken. De gemiddelde praktijkkosten voor apotheken bedroegen in 2004 zo’n 500.000 euro.

Het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit heeft betrekking op 2004. Op basis van dat jaar zal nog een extrapolatie voor de jaren 2005, 2006 en 2007 gemaakt worden. Verzekeraars zeggen dat de afgelopen jaren de inkoopvoordelen voor apothekers alleen maar zijn toegenomen.

De discussie over kortingen en bonussen begon in 1991. Tot die tijd waren apothekers voor hun inkomen uitsluitend afhankelijk van de vergoeding van 6,10 euro die zij per verwerkt recept krijgen. In die 6,10 euro zit 1,25 euro als inkomen en 4,74 euro als vergoeding voor de praktijkkosten.

Apothekers klagen al lang over te lage receptenvergoedingen. Salarissen, huur en andere kosten zijn de afgelopen jaren gestegen, zeggen zij. Daarom heeft de zorgautoriteit ook onderzoek gedaan naar de praktijkkosten van apothekers.

Lees de rapportages op www.nza.nl/nza/Nieuws