Aziaat onderdrukt gevoel moeiteloos

Europeanen die hun emoties onderdrukken komen op een gesprekspartner al gauw vijandig over. Bij Aziaten ligt dat anders.

Het is niet goed voor mensen om emoties te onderdrukken, dat weten psychologen al jaren. Het kost veel mentale energie en het schaadt mensen in hun contact met anderen, want die vinden hen dan koel en afstandelijk. Maar is het voor iedereen slecht om het eigen gevoel weg te cijferen? Nee, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Het is slecht voor mensen met een westerse, individualistische instelling, maar als mensen met meer Aziatische, collectivistische waarden hun gevoelens onderdrukken, hebben die daar geen last van. Dat blijkt uit onderzoek door een groep psychologen van Stanford University, gepubliceerd in het nieuwste nummer van het wetenschappelijke tijdschrift Emotion.

Aan het onderzoek namen 166 vrouwen deel (die zijn over het algemeen emotioneel expressiever dan mannen). Ze woonden allen in de Verenigde Staten, maar verschilden in culturele achtergrond: Europees, Aziatisch, Afrikaans of Latijns-Amerikaans. Europees-Amerikaanse vrouwen bleken vooral westerse waarden aan te hangen (‘een vrouw die alleen woont, moet kinderen kunnen krijgen’, ‘ik ben zelden onzeker over hoe ik me moet gedragen’); en Aziatisch-Amerikaanse vrouwen ongeveer even sterk de westerse als de Aziatische waarden (‘kinderen moeten hun ouders niet in een bejaardentehuis laten wonen’, ‘het ergste dat iemand kan doen is schade toebrengen aan de naam van zijn familie’).

Vrouwen die westerse waarden aanhingen, zeiden zich vaker slecht te voelen (boos, gefrustreerd, eenzaam), naarmate ze vaker hun emoties zeiden te onderdrukken. Bij vrouwen die Aziatische waarden aanhingen, maakte het voor hun algemene gemoedstoestand niet uit hoe vaak ze hun emoties onderdrukten. (Wel voelden ze zich sowieso gemiddeld slechter.)

De onderzoekers lieten de vrouwen vervolgens naar een nare oorlogsdocumentaire over Hiroshima en Nagasaki kijken, die ze met een medeproefpersoon moesten bespreken. De helft van de vrouwen had daarbij de instructie gekregen om geen enkele emotie te tonen in hun gezicht of hun stem, en zich te gedragen of ze niets voelden. Het bleek dat de ‘onderdrukkers’ die westerse waarden aanhingen, tijdens dat gesprek door hun gesprekspartners als onvriendelijk werden beschouwd en ook volgens objectieve beoordelaars (die naar een video-opname van het gesprek keken) vijandige reacties bij die partners opriepen. Bij vrouwen die hun emoties toonden én bij ‘onderdrukkers’ die Aziatische waarden aanhingen, verliepen de gesprekken soepeler.

Volgens de psychologen zijn meer Aziatisch georiënteerde mensen aanpassingsgezinder en zoveel meer gewend om af en toe hun eigen gevoelens te onderdrukken, dat ze dat kunnen zonder dat het veel moeite kost en zonder meteen koud en vijandig over te komen.

Dit is weer een bewijs dat ‘fundamentele psychologische processen’ meer cultuurgebonden zijn dan gedacht. Veel psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd met Amerikaanse of Europese studenten, in de hoop dat de resultaten te generaliseren zijn. Maar de emotionele en cognitieve processen en het gedrag van individualisten en collectivisten blijken soms sterk van elkaar te verschillen.

    • Ellen de Bruin