Adoptie uitstekend alternatief voor abortus

Mevrouw Slot heeft problemen met het plan van de nieuwe regering om adoptie nadrukkelijker als alternatief voor abortus aan te dragen (Opiniepagina, 6 maart). Ten eerste vindt mevrouw Slot dat vrouwen daarmee betutteld worden, terwijl vrouwen als beste in staat zouden zijn om over de eigen toekomst en dat van hun ongeboren kind te beslissen. Wat de toekomst van de vrouw betreft zal dat wel waar zijn, maar het is wat merkwaardig hetzelfde te beweren voor een kind dat nog niet geboren is. Dat kind wordt immers bij voorbaat de kans ontnomen om daar een mening over te hebben. Mevrouw Slot komt met allerhande problemen die geadopteerden in hun leven zouden krijgen. Dit gaat echter zeker niet op voor alle geadopteerden. Bovendien, als het enige probleem in je leven is dat je geadopteerd bent, dan valt het leven nog wel mee. Dit naast het feit dat er vele hulpverleners klaarstaan om zich op de problemen te storten.

Vrouwen, zo vervolgt mevrouw Slot, kennen met het ouder worden een groeiend verdriet om het afgestane kind. Dit zal in veel gevallen waar zijn, maar er zullen net zo goed veel vrouwen zijn die een groeiend probleem hebben met het indertijd doden van hun ongeboren kind. Wat mij betreft is adoptie een uitstekend alternatief voor abortus. Ik ben blij voor mevrouw Slot en haar omgeving dat haar biologische moeder indertijd niet tot abortus heeft besloten.

    • ten Dele Contact Met Biologische Familie
    • Drs. Fred de Kievit Geadopteerd