Turken mogen van Lubbers nog zeker tien jaar wachten

Ex-premier Ruud Lubbers (CDA) meent dat er voorlopig geen verdere uitbreiding moet komen van de Europese Unie, vooral niet met Turkije. „De Turken staan zelf niet te wachten en wij ook niet”, aldus de voormalige premier gisteren in het tv-programma Buitenhof. „Het is goed als er een adempauze is”. Lubbers schatte de lengte van die adempauze op tien à twintig jaar.

Lubbers was als premier van 1982 tot 1994 onder andere verantwoordelijk voor de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht (1992), dat de invoering van de euro aankondigde. Die invoering, liet de ex-premier weten, heeft het vertrouwen van de Nederlandse burger in de EU niet ondermijnd, en evenmin geldt dat voor de uitbreiding van de EU met tien – merendeels ex-communistische – lidstaten in 2004.

Om het wantrouwen van de burger, zoals dat in 2005 aan het licht trad bij het ‘nee’ in het referendum over de Europese grondwet, niet te voeden, was het beter geweest na die grote uitbreiding „even te stoppen en onszelf als Europa te hervinden”, meent Lubbers. „De bekommernis van de burgers over de snelle uitbreiding is niet geadresseerd”. Met dit standpunt sluit Lubbers aan bij het inzicht van zijn partijgenoot Verhagen, CDA-minister van Buitenlandse Zaken, die ook grote bedenkingen heeft tegen de lopende toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Turkije. Die zullen overigens, volgens de huidige plannen, in geen geval vóór 2011 tot enig resultaat leiden.

De ex-premier schaarde zich achter recente uitlatingen van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Die stelt dat de installatie van een raketschild in Europa, waarvoor de Amerikanen plannen hebben, geen effectieve bescherming biedt tegen nucleaire terroristische aanvallen, maar daarentegen wel het gevaar van een nieuwe nucleaire wedloop met Rusland in zich draagt. Wat in de jaren negentig is bereikt aan nucleaire ontwapening dreigt daarmee te worden aangetast, aldus de ex-premier, die nu minister van Staat is.