Slaaptekort

Chinese schoolkinderen  hebben meer slaap nodig. Ze slapen te weinig omdat ze  om een uur of zes moeten opstaan om op tijd op school te komen. “Ik wil niet zo vroeg opstaan, ik wil langer slapen”, zegt de 12- jarige Liu Xinjian, een leerling  uit de zesde klas van een lagere school in Peking vandaag

Chinese schoolkinderen  hebben meer slaap nodig. Ze slapen te weinig omdat ze  om een uur of zes moeten opstaan om op tijd op school te komen.
“Ik wil niet zo vroeg opstaan, ik wil langer slapen”, zegt de 12- jarige Liu Xinjian, een leerling  uit de zesde klas van een lagere school in Peking vandaag in ‘China Daily’.
Ze is niet de enige. Uit een onderzoek uit 2005 bleek dat 66 procent van de 2500 ondervraagde schoolkinderen  leed aan slaaptekort.

Ik herken het probleem. Mijn zoontje van 7 moet ook elke dag om half zeven opstaan omdat hij om acht uur op school moet zijn.
Als hij niet op tijd op bed ligt, valt hij in slaap in de schoolbank. Vaak moet ik terugdenken aan het ‘luxe’ leven in Nederland waar de scholen rond negen uur beginnen.
Toch gaat mijn zoon niet naar een Chinese school. Hij zit op een Chinees georienteerde internationale school met een Brits curriculum. Er wordt tweetalig onderwijs gegeven en veel aandacht besteed aan  gedrag  en persoonlijke ontwikkeling.
Dit in tegenstelling tot Chinese scholen waar nauwelijks belang wordt toegekend  aan creativiteit en persoonlijkheidsontwikkeling.
Eve, een welgestelde Chinese vrouw,  die bij mij in de  compound woont, heeft  haar zoon op dezelfde  school als  mijn zoon geplaatst.
Tijdens de  wekelijkse voetbalclub van onze kinderen vertelde ze me,  dat Chinese scholen kinderen afbeulen en dat er totaal geen ruimte wordt  gelaten voor een brede ontwikkeling van het kind.
Omdat ze een voor Chinese begrippen rijke makelaar is,  kan ze het zich net als  expats permitteren duizenden euro’s uit te geven aan een internationale  opleiding voor haar zoon.
Eve vindt  dat er op Chinese scholen weinig  aandacht is voor wat werkelijk belangrijk is in de maatschappij en in de omgang met elkaar.
“Kinderen worden  niet  moe  van vroeg opstaan maar raken  uitgeput  van veel teveel huiswerk en de veel te grote druk waaraan ze blootstaan.
 Naast de gewone lessen moeten ze vaak nog drie keer in de week naar pianoles en  Engelse cursus”, zegt Eve.
Op de school van mijn zoon en het kind  van mijn buurvrouw Eve  zijn muziek en Engels opgenomen in het lesprogramma. Een half uurtje huiswerk maken per dag is voor de kinderen genoeg.
“Ik vind  dat kinderen ook moeten kunnen spelen.Dan houden ze genoeg energie over om om 6 uur op te staan.”, zegt Eve.
De moeder van Liu Xinjiang is het daar mee eens maar kan zich geen dure internationale school permitteren.
Zij is zelf leraar op een middelbare   school en weet hoe hoog de prestatiedruk op Chinese scholen is.
Ze vindt  dat haar zoon nog steeds niet genoeg doet om te worden toegelaten op een van de beste middelbare scholen in Peking.
“Natuurlijk wil ik dat mijn zoon meer kan slapen en meer kan spelen. Maar een bekend Chinees gezegde zegt dat wanneer je je kind een gelukkige jeugd geeft ,je hem tegelijkertijd verzekert van een mislukte carriere.

Het gezegde refereert aan  de  diep gewortelde traditie van de Chinese Confucianistische staatsexamens. Alleen wanneer  je door de moordende examens heen kwam, kon je hogerop komen en de status van  ‘Mandarijn’ krijgen.Mensen offerden soms een heel leven op om tot de elite te behoren.
Qi Zhenjun, hoofd van een basischool in het district Choayang in Peking zegt in ‘China Daily’ dat het een mentaliteitskwestie is.
“Het kost tijd  voordat men in China heeft geaccepteerd dat een succesvolle toekomst van kinderen  niet alleen afhankelijk is van een goede opleiding”, aldus de professor.

    • Bettine Vriesekoop