Schuldsanering populair

In 2006 zijn 14.875 schuldsaneringen door de rechter uitgesproken, het hoogste aantal sinds het begin van de regeling in 1998. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd.

De wettelijke schuldsaneringsregeling biedt mensen de mogelijkheid om binnen een periode van (meestal) drie jaar van hun schulden af te komen. Het inkomen van de betreffende persoon wordt gemaximeerd op een niveau net onder het bijstandsminimum. Het tijdens het traject opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers. Het restant wordt kwijtgescholden. De rechter kan schuldeisers dwingen mee te werken aan de regeling.

Een bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich maximaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen. Alle post die de schuldenaar ontvangt, gaat eerst naar de bewindvoerder. Ook wordt de schuldsanering bekendgemaakt in de Staatscourant en in een register op internet.

Het aantal mensen dat van deze regeling gebruikmaakte, steeg tot 2004 spectaculair met gemiddeld 2.300 mensen per jaar. Sindsdien neemt het aantal uitgesproken schuldsaneringen nauwelijks meer toe. In 2005 ging het om bijna hetzelfde aantal personen als afgelopen jaar. Ongeveer 70 procent van de deelnemers rond het saneringstraject succesvol af.

Na een schuldsaneringsregeling komen mensen niet snel weer in financiële problemen. Dit bleek uit de resultaten van een onderzoek door de Universiteit van Tilburg dat minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) begin vorige maand aan de Tweede Kamer stuurde.

Van de particuliere huishoudens die een schuldsaneringstraject succesvol afronden, bouwt 8 procent binnen drie jaar opnieuw betalingsachterstanden op, zo blijkt uit dit onderzoek. Voor kleine ondernemers – die ook van de regeling gebruik kunnen maken – ligt dit op 10 procent.

De gemiddelde schuld bij aanvang van een saneringsregeling bedroeg in 2005 voor particulieren 27.000 euro en voor ondernemers 117.000 euro.