Roep om openheid pensioenfondsen

Den haag, 19 maart. In de Tweede Kamer wordt de roep luider om volledige openheid van pensioenfondsen over hun beleggingen. Aanleiding is ongenoegen over beleggingen van onder andere ABP en PGGM in bedrijven die betrokken zijn bij de wapenindustrie. Pagina 11