Kosovo: fiat Moskou mogelijk

Rusland heeft het afgelopen weekeinde voor het eerst laten doorschemeren wellicht geen veto uit te spreken over het Kosovo-voorstel van VN-bemiddelaar Martti Ahtisaari.

Het voorstel, dat naar wordt verondersteld voorziet in onafhankelijkheid onder internationaal toezicht voor Kosovo, wordt vanaf 26 maart in de Veiligheidsraad van de VN besproken. Rusland heeft zich steeds tegen het voorstel uitgesproken. Het zegt tegen elke oplossing te zijn die een van de partijen – Kosovo dan wel Servië – wordt opgelegd en wil verder onderhandelen tot er een compromis tussen beide partijen wordt bereikt.

In Servië wordt door de politieke leiding vurig gehoopt, dat Rusland in de Veiligheidsraad een veto tegen het plan zal uitspreken – al heeft geen enkele Russische woordvoerder tot nu toe het woord veto in de mond genomen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, zei vrijdag dat Rusland tegen het voorstel van Ahtisaari is, dat verder moet worden gepraat en dat Ahtisaari als VN-gezant moet worden vervangen als hij vindt dat hij niet meer kan bereiken dan hij heeft gedaan. Maar Lavrov zei ook dat dit niet betekent dat Rusland een veto al uitspreken in de Veiligheidsraad. „We kunnen niet Servischer zijn dan de Serviërs zelf. We kunnen niet zeggen dat we hoe dan ook een beslissing zullen blokkeren die niet beide partijen uitkomt”, aldus Lavrov.

De secretaris van de Russische Veiligheidsraad, Igor Ivanov, zei gisteren dat de onderhandelingen over Kosovo „zonder haast” moeten worden voortgezet en dat het „niet nodig is het thema van de uiteindelijke status [van Kosovo] zo urgent op de agenda van de Veiligheidsraad van de VN te plaatsen”. (AFP, VIP)