Daling van aantal gedetineerden

Het aantal gedetineerden is in 2006 met ruim 8 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is voor het eerst in bijna dertig jaar dat het aantal gevangenen substantieel omlaag is gegaan.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. Volgens het CBS is er een verband tussen de daling en de afname van het aantal opgelegde celstraffen. „Het past ook bij de daling van de criminaliteitscijfers”, zegt CBS-demograaf Jan Latten. Overigens neemt het aantal opgelegde taakstraffen al jaren toe.

Op 3 oktober 2006 zaten 16.230 personen vast, vergeleken met 17.600 op dezelfde dag in 2005. De daling komt na vijf jaar waarin het aantal gedetineerde groeide met in totaal bijna 40 procent. In 2000 zaten er nog 11.760 mensen in de gevangenis. De laatste substantiële daling was in 1978 (bijna 6 procent).

Politici hebben de afgelopen jaren vaak gedebatteerd over cellentekorten. Die ontstonden doordat het aantal celstraffen sneller steeg dan de capaciteit van gevangenissen. In 2004 was nog sprake van een groeiend cellentekort. Volgens de toenmalige minister van Justitie, Donner (CDA), kwam dat doordat politie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht meer handhaafden.

Gestraften werden als gevolg hiervan vaker heengezonden of hoefden maar een deel van hun straf uit te zitten. Er werden in versneld tempo cellen bijgebouwd.

Vorig najaar bleek al dat er geen cellentekort meer was. Dertien procent van alle detentieplaatsen bleek ongebruikt te zijn.