Basisscholen A`dam onderzoeken schooladviezen

Rotterdam, 19 maart. De besturen van de basisscholen in Amsterdam en de gemeente gaan onderzoek doen naar de totstandkoming van eindadviezen voor de leerlingen. De schoolbesturen willen meer zicht krijgen op de eindadvisering, na verschijning van een rapport van de gemeente half februari waaruit bleek dat allochtone leerlingen die goed scoren op de Cito-toets vaker een lager schooladvies krijgen dan autochtone leerlingen. Het onderzoek gebeurt samen met de Inspectie van het Onderwijs, die landelijk onderzoekt in hoeverre leerlingen van een basisschool een ander advies krijgen voor vervolgonderwijs dan de Cito-toets uitwijst.