Apothekers krijgen nog altijd bonussen

Apothekers ontvangen nog steeds miljoenen euro’s aan kortingen van farmaceutische bedrijven en groothandels. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit.

In 2004 kregen apothekers, samen met de apotheekhoudende huisartsen, inkoopvoordelen van in totaal 582 miljoen euro. Voor een gemiddelde apotheker betekent dat een bedrag van 313.000 euro per jaar en voor apotheekhoudende huisartsen op 84.000 euro.

De Zorgautoriteit schreef in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid twee rapporten over de kortingen en bedrijfsvoering van apothekers, die vandaag openbaar werden gemaakt.

Apothekers mogen de inkoopkortingen zelf houden, terwijl zij het volle pond declareren bij zorgverzekeraars. De rekening komt uiteindelijk bij de burger terecht die daardoor een hogere zorgpremie betaalt.

Apothekers en apotheekhoudende huisartsen ontvingen in 2004 inkoopvoordelen van respectievelijk 16,5 en 17,8 procent van de inkoopwaarde van geneesmiddelen. Er zijn ruim 1.700 apothekers in Nederland. De kortingen en bonussen ontvangen apothekers bovenop hun norminkomen (datgene wat zij volgens de overheid zouden moeten verdienen) van zo’n ton per jaar. Gemiddeld ontvangt een apotheker elk jaar dus 313.000 (kortingen) plus 100.000 (norminkomen) euro.

Op basis van deze rapporten moet de politiek nu beslissen of de inkomens van apothekers aangepast moeten worden. Al jaren probeert de overheid de kortingen en bonussen die apothekers ontvangen van farmaceutische bedrijven en groothandels, aan banden te leggen.

Apothekers zeggen de kortingen en bonussen nodig te hebben om de praktijkkosten te kunnen dekken. Zonder die extraatjes zouden zij slechts een ton norminkomen over houden. En dat zou ontoereikend zijn om uit de kosten te komen. De gemiddeld praktijkkosten voor apotheken bedroegen in 2004 zo’n 500.000 euro.

Het onderzoek van de zorgautoriteit heeft betrekking op 2004. Op basis van dat jaar zal nog een extrapolatie voor de jaren 2005, 2006 en 2007 gemaakt moeten worden. Verzekeraars zeggen dat de afgelopen jaren de inkoopvoordelen voor apothekers alleen maar zijn toegenomen.

Apothekers daarentegen klagen al lange tijd over een te lage receptregelvergoeding, die gebaseerd is op een oude praktijkvoering.

Het is uiteindelijk aan de politiek om knopen door te hakken.