Zeer verrië! En ook erg dom

“Goedenavond dames en heren. Ik leg weer een aantal woorden uit, en we beginnen met het woord ‘agenda’. Zoals u weet: de h valt weg, nu wordt de a een eu en dan krijg je ‘heugende’. Onthouden!”

Aan het woord is Berend Willem Hietbrink, zelfbenoemd etymoloog, die sinds twee weken dagelijks op tv zijn licht laat schijnen in Man bijt hond. Na ‘agenda’ behandelde Hietbrink, gesticulerend met rode vlinderdas, enige aardrijkskundige namen. Rusland: “Een réúsachtig land! Reusland!” Siberië: „Zeer verrië. Siberië!” Alaska: “Al Aiske! Alles IJs! Alaska!”

Hietbrink timmert al aan de weg sinds hij in 1995 een boek uitgaf dat uiteenzet dat het Nederlands de basis is van alle wereldtalen – inderdaad, hier spreekt een volgeling van de 17e-eeuwse Goropius Becanus, die het Diets ook al d’oudste (ziet u) taal ter wereld vond. Het leverde Hietbrink al een plaatsje op in De encyclopedie van de domheid, en ook nu wordt hij niet overal even enthousiast ontvangen. De redactie van het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) heeft er en dagelijkse taak bij: het weerleggen van Hietbrinks hersenvruchten op de educatieve OCW-site Kennislink. ‘Rus is ontleend aan het Russische Rus’, wat waarschijnlijk is ontleend aan het Scandinavisch en “noorman” betekende’, staat er.

Is het EWN bang dat Hietbrink serieus genomen wordt? Redacteur Nicoline van der Sijs: “Wat ik jammer vind, is dat dit soort dingen wordt gepresenteerd zonder enige achtergrond. Het is totaal niet wetenschappelijk, terwijl etymologie toch echt wetenschap is.”

    • Hester van Santen