Vlaamse premier: laat koningshuis met rust

De Vlaamse minister-president Yves Leterme heeft in de Franstalige krant Le Soir gezegd dat hij geen herziening wil van de rol van het koningshuis in België.

Dat is opmerkelijk want zijn partij, de christen-democratische CD&V, profileert zich de laatste jaren als Vlaams-nationalistisch en Leterme heeft een paar keer uitspraken gedaan, die als beledigend en separatistisch werden uitgelegd door de Franstalige Belgen. Zo noemde hij België „een ongeluk van de geschiedenis” en vermoedt hij dat Franstalige Belgen „intellectueel niet in staat zijn Nederlands te leren”. Franstaligen noemen Vlaams-nationalisme vaak in één adem met een republikeins gedachtegoed.

Veel kiezers in België voelen niets voor een herziening van de rol van het koningshuis. Maar volgens Leterme heeft zijn weigering daarover na te denken daarmee niets te maken. Hij zegt niet in te zien hoe de hervorming aan de efficiëntie kan bijdragen. Hij wil wel praten over een herziening van de toelage voor leden van de koninklijke familie.

De monarchie in België staat onder druk door enkele affaires. Zo nam kroonprins Filip tijdens een nieuwjaarsreceptie twee hoofdredacteuren apart en zei hun dat ze niet langer welkom waren aan het hof als ze hun berichtgeving over het koningshuis niet zouden matigen. Filips broer Laurent werd onlangs opgeroepen als getuige in een fraudezaak. Bij de Belgische marine werd 2,2 miljoen euro verduisterd, met een deel daarvan werd de woning van de prins gerenoveerd.

Verschillende politieke partijen – waaronder de Vlaamse socialisten en de Vlaams-nationalistische N-VA – willen de koning een puur ceremoniële functie geven. De discussie daarover is uitgesteld tot na de verkiezingen op 10 juni.