Vervalsing meer en meer onderdeel oorlogsretoriek

In het overigens lezenswaardige artikel `Saoedische omhelzing voor Ahmadinejad` schrijft Carolien Roelants ”[...] de president die Israël van de Midden-Oosterse kaart geveegd wil zien [...]” (NRC Handelsblad, 5 maart). Wat beweerde Ahmadinejad op 25 oktober 2005 in werkelijkheid? Aan de Iraniër Arash Norouzi ontleen ik, onder dankzegging, het volgende.

De Iraanse president zei, dat het `Zionistische regime` door het Westen aan de islamitische wereld werd opgelegd als een strategisch bruggenhoofd om de dominantie van de regio en zijn rijkdommen zeker te stellen. Hij insisteerde, dat Palestina de frontlinie in de strijd van de islamitische wereld met de Amerikaanse hegemonie vormt. De uitkomst daarvan zal gevolgen hebben voor het gehele Midden-Oosten. De verwijdering van die krachtige greep op de regio via de Zionisten lijkt onvoorstelbaar. Ahmadinejad herinnerde zijn toehoorders echter aan de ineenstorting van ogenschijnlijk sterke regimes en noemde drie voorbeelden: de sjah, de Sovjet-Unie en Saddam Hoessein.

In die context herhaalde Ahmadinejad in het farsi de onvervulde wens van Khomeiny: ”Iman ghoft een rezhim-e ishghalgar-e qods bayad az safheh-ye ruzgar mahv shavad.” De vertaling luidt: de imam zei dat dit regime, dat Jeruzalem bezet houdt, moet verdwijnen van de bladzijde van de tijd. De gewraakte passage `Israël van de kaart vegen` komt hierin niet voor. Het woord `nagsheh` (kaart) is in het citaat evenmin terug te vinden. Enige suggestie van een actieve Iraanse rol daarbij is geheel afwezig. Hij citeert de overleden imam Khomeiny en maakt zijn boodschap tot die van hemzelf: in Jeruzalem is `regime change` nodig.

Ahmadinejad veronderstelling, dat de VS via Israël de regio willen domineren, werd onmiddellijk bewaarheid. Beide regeringen misvormden zijn uitspraken. Meer en meer wordt deze vervalsing onderdeel van de oorlogsretoriek. Wat men ook van het Iraanse regiem denken mag, het komt niet als verstandig voor om ons mee te laten slepen in - nogmaals - een militair avontuur in het Nabije Oosten op grond van - alweer - ondeugdelijke argumentatie.

    • Jan Wijenberg Oud-Ambassadeur